• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Informatie voor de gemeente

09 januari 2021

Nieuwsupdate 9 januari 2021

Beste gemeenteleden,


In de Nieuwsbrief van 5 december 2020 hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij aangegeven de Covid-19 ontwikkelingen op de voet te volgen en u op 9 januari 2021 verder te informeren middels een Nieuwsbrief.
Wat betreft de kerkdiensten is er sindsdien niets veranderd. Het maximum aantal bezoekers blijft 30. Dit is inclusief alle kinderen die meekomen naar de kerkzaal en exclusief het “personeel”.
NIEUW: Kinderen van <13 jaar geeft u op als ze mee naar de kerk gaan. Oppaskinderen tellen niet mee in het aantal bezoekers.
Alle doordeweekse fysieke activiteiten t/m 19 januari 2021 zijn geannuleerd. Online activiteiten blijven uiteraard wel mogelijk. Catechisaties vinden plaats via Facebook. Bijbeluur en de avondmeditaties worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, www.kerkomroep.nl en de kerktelefoon. Dit staat vermeld in de agenda op de website www.hhgschoonrewoerd.nl. Op dinsdag 12 januari zal de regering weer een persconferentie houden en zal wellicht het Breed Moderamen van onze Synode hierop volgend een nieuw advies versturen naar de gemeenten.

Uitnodigingen via Kerktijd.nl
De werkzaamheden m.b.t. Kerktijd.nl worden voortaan uitgevoerd door Louis Rietveld. Voorheen werd dit gedaan door Gertjan van Dijk. Het mailadres van Louis is: JLRietveld20@outlook.com.
Iedere zaterdag wordt om 18:00 uur Kerktijd.nl gesloten. Daarna wordt de definitieve presentielijst opgesteld.
Bent u na 18 oktober niet uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen terwijl u dit wel zou willen, dan kunt u dit doorgeven aan Louis Rietveld.

De catechisaties worden als volgt (zoals ook al in de Zaaier is vermeld) vormgegeven:
Maandag 11 januari zal er via de facebookaccount twee keer een uitzending zijn van een half uur voor onze jeugd. 19.00 uur-19.30 uur voor de jongeren van 12-15 jaar. En vanaf 19.35 uur voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Jullie krijgen de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen via de chatfunctie. Maak er gerust gebruik van en al is het op afstand: welkom!  We hebben een machtig God! Nog voor dat jij bestond kende Hij jouw naam.

De dominee heeft een nieuw e-mailadres: f.van.binsbergen@online.nl


De kerkenraad en de kerkvoogdij wensen u de nabijheid van de HEERE toe.

  • © hersteld hervormde kerk 2022