• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Informatie voor de gemeente

12 september 2020

Nieuwsupdate 12 september 2020

Schoonrewoerd, 12 september 2020

 “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen”

 Beste gemeenteleden,

 Vanuit de kerkenraad

Na een tijd van rust opnieuw een nieuwsbrief voor u. Deze zal niet meer regelmatig worden verspreid, maar alleen nog wanneer er bijzondere feiten zijn te melden die tussen de kerkbodes (of de Zaaier) invallen en te uitgebreid zijn voor de afkondigingen. De laatste nieuwsbrief is al weer even geleden. Er was in de vakantieperiode buiten de kerkbode om niets nieuws te melden, echter we hadden dit moeten melden. Nu stopte het abrupt. Onze excuses hiervoor.

We zijn als kerkenraad in overleg met de kerkvoogdij drukdoende met de voorbereiding op het winterwerk en ook de viering van het Heilig Avondmaal. In de volgende kerkbode kunt u hier meer over lezen. We vragen om uw gebed. Graag roepen we u op om op zondag waar mogelijk op tijd te komen voor de eredienst, zodat we de inloop wat verspreiden. Ook wordt de komende tijd op een andere manier het handen reinigen vormgegeven zodat dit ook de doorstroom reguleert. We zijn erg dankbaar dat we weer erediensten met elkaar kunnen beleggen en ook dat we wat meer mensen de gelegenheid kunnen gaan geven om wat vaker dan 1 keer in de 2 weken een dienst te bezoeken. Onderstaand daarover meer door de kerkvoogdij.

In deze nieuwsbrief delen we ook mee dat er vandaag een beroep is uitgebracht op ds. van Binsbergen. De roep komt vanuit de HHG te Rotterdam Kralingseveer. We vragen uw gebed voor de beide gemeentes en het predikantsgezin, zodat Gods weg opnieuw helder mag worden.  

We wensen u een gezegende zondag en in het bijzonder wensen we ook de belijdeniscatechisanten Gods nabijheid toe voor wie de aannemingsavond en de belijdenisdienst nu snel dichterbij komt.

Vaker naar de kerk met Kerktijd.nl

De afgelopen kerkdiensten waren goed bezocht. Toch was er nog plek over in de kerk. We willen u de mogelijkheid geven vaker de kerk te bezoeken. Hiervoor gaan we gebruik maken van Kerktijd.nl. Dit is een online programma om uitnodigingen voor de kerkdienst te verzorgen. Het gaat hierbij om extra uitnodigingen ten opzichte van de huidige situatie. De huidige uitnodigingen voor groepen A tot en met D blijven dus bestaan.

Hoe werkt het?
Kerktijd.nl is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Kerktijd.nl werkt volgens onderstaand stappenplan.

1.   U moet zich aanmelden als u mee wilt doen (actie: u)

Aanmelden doet u door te klikken op de link die in de nieuwsbrief via de Email gedeeld is. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen neem dan even contact op met kerkvoogd Gertjan van Dijk. U meldt u aan voor 1 of meerdere groepen waarin u niet bent ingedeeld. U doet dit met het maximale aantal personen waarmee u wilt komen. Mensen zonder internet kunnen zich telefonisch aanmelden bij kerkvoogd Gertjan van Dijk (hierna beheerder). Zijn telefoonnummer is 0345-848159 en e-mailadres is supertjan@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht bij vragen.

Het aanmelden is een eenmalige handeling. U maakt hiermee een persoonlijke pagina aan. Bewaar het wachtwoord goed, want u heeft het nodig als u uw keuzes wilt wijzigen. U kunt zich op ieder moment (weer) aan of af melden.

2.   Uitnodigingen versturen (actie: beheerder)
De beheerder laat Kerktijd.nl de kerkdienst vullen en verstuurt de uitnodigingen. Het systeem kiest de personen die uitgenodigd worden voor de betreffende dienst. Kerktijd.nl houdt zelf rekening met wie al (vaker) is geweest. Het systeem houdt ook rekening met uw voorkeur voor een groep. Mensen zonder internet worden gebeld door de beheerder. We beginnen door 30 personen per dienst extra uit te nodigen. Dit aantal kan per dienst gewijzigd worden als dat nodig is.

3.   U moet op de uitnodiging reageren (actie: u)
Als u een uitnodiging krijgt, heeft u 48 uur om te reageren op de uitnodiging: ik kom/ ik kom niet. Geen reactie binnen de termijn wordt behandeld als 'ik kom niet'. De termijn eindigt uiterlijk zaterdag 16.00 uur.

Als u niet komt, wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd.
Als u komt, moet u aangeven met hoeveel personen. Als u zich bijvoorbeeld met 5 personen heeft aangemeld, maar nu aangeeft met 3 personen te komen, worden automatisch 2 andere personen uitgenodigd. Kerktijd.nl past een vertraging toe om te voorkomen dat iedere keer 1- of 2-persoonshuishoudens worden uitgenodigd.

Vanaf wanneer aanmelden?

Aanmelden is per direct mogelijk. De eerste kerkdienst waarvoor uitnodigingen worden verstuurd is die van zondagochtend 27 september. Het aantal extra plaatsen is beperkt. Het kan dus even duren voordat u aan de beurt bent. Bij sommige bijzondere diensten zullen geen extra plaatsen ter beschikking worden gesteld. Dit is ter beoordeling van de kerkenraad.

Nieuw! Afmelden als u niet komt

Doordat we met Kerktijd.nl gaan werken, hebben we de mogelijkheid om op een eerlijke manier extra bezoekers uit te nodigen. Als uw groep zondag aan de beurt is en u laat uiterlijk vrijdag om 16.00 uur weten dat u niet komt, dan nodigen we via Kerktijd.nl andere gemeenteleden uit. Zijn telefoonnummer is 0345-848159 en e-mailadres is supertjan@hotmail.com. Natuurlijk hopen we dat u uw plek niet leeg laat. Maar als het onverhoopt toch niet lukt om te komen, dan kunt u nu uw plek doorgeven.

We eindigen dit bericht opnieuw met de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst voor de kerkdiensten en bij de andere geplande activiteiten.

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020