• " Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welk Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. " Efeze 1:5-6

Meer over Informatie

Gezocht: opmaker

De werkgroep materialen binnen de HHK zoekt iemand die op vrijwillige basis jaarlijks ongeveer vijf evangelisatiefolders wil opmaken. 

De werkgroep materialen schrijft evangelisatiefolders met het oog op evangelisatie vanuit onze kerk. We proberen allerlei doelgroepen te bereiken met bijv. folders rond de heilsfeiten.  De werkgroep onderhoudt nauw contact met de commissie evangelisatie.

Hebt u / heb jij ervaring met het opmaken van documenten en wilt u zich samen met ons inzetten voor mooi en inhoudsvol foldermateriaal voor evangelisatie vanuit onze kerk? Stuur dan een mail naar T.A. Bakker (t.a.bakker@solcon.nl).

  • © hersteld hervormde kerk 2018