• " En gij, mijn zoon S├ílomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Informatie

Gemeentedag

29 juni 2019

We hopen op zaterdag 29 juni weer de jaarlijkse gemeentedag te organiseren. U en jij worden alvast van harte hiervoor uitgenodigd. 

Een gemeentedag is pas echt een gemeentesamenzijn als u er als gemeente ook bent. Houd u/jij daarom deze dag alvast vrij in uw agenda ? We zullen dit jaar net als vorig jaar een email sturen voor de aanmeldingen en u niet persoonlijk bellen.

 

Net als voorgaande jaren vindt de dag plaats bij Fam. De Jong, Diefdijk 18 te Schoonrewoerd.

We starten om 15.15 uur met leuke spellen. We hebben al ideeën, die we komende maand vol enthousiasme gaan uitwerken. Heeft u nog een ander idee, dan horen we dit graag. Voor de ouderen hopen we net als vorig jaar bingo en sjoelen te organiseren en voor de kleine kinderen is weer een leuk springkussen aanwezig.

 

Naast de inspanning tijdens de spellen is er ook alle gelegenheid ontspannen met elkaar te praten. Na afloop van de spellen wordt er vanaf 17.30h gestart met de traditionele maaltijd. Wat voor soort eten het dit jaar wordt blijft nog even een verrassing. We hopen de gemeentedag om 19.30 uur met zang te besluiten.

 

Hartelijke groeten

Commissie Gemeentedag,

Adriana Huigen

Berto van Vliet

Gerrit Koemans

Johan de Leeuw

Martien Bogert

Roelanda den Hartog

Koen van der Heiden

  • © hersteld hervormde kerk 2019