• " En gij, mijn zoon S├ílomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Informatie

Evangelisatie op Markt Schoonrewoerd

31 mei 2019

De wereld is veel groter dan Schoonrewoerd. Gods Koninkrijk ook.

Veel deuren zijn op 31 mei in ons dorp geopend. Van het café tot de kerk. Maar verderop in de wereld gaan deuren dicht.

Dit jaar willen we alle bezoekers van de ‘Schoonrewoerdse markt’ bewust maken dat er ook broeders en zusters vervolgd worden. Het kraampje willen we inrichten met materiaal van Open Doors. Door smoothies te verkopen willen we geld inzamelen. Matthias Klop hoopt dit najaar een muskhatlon te lopen in Zuid-Korea. Hij is die dag ook aanwezig om Open Doors te promoten. Verder kunnen we boekenleggers en visje-kaartjes uitdelen en gesprekken aangaan.

Wie wil er helpen om smoothies te maken en te verkopen en/of materiaal uit te delen? Ook zoeken we nog sponsors die fruit willen sponsoren.

 

Geef je op bij Ard-Jan Kaan (0630869286 - ajkaan@solcon.nl)

  • © hersteld hervormde kerk 2019