• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Afscheidsavond Ds. F. van Binsbergen

19 februari 2021

Gewijzigde aanvangstijd afscheidsdienst

De afscheidsdienst van Ds. F. van Binsbergen vangt D.V. a.s. vrijdagavond 19 februari aan om 19:00 uur i.p.v. 19:30 uur zoals dat in de kerkbode is vermeld.

  • © hersteld hervormde kerk 2021