• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Groepsindeling en aanwijzingen m.b.t. Corona

Bericht van de kerkvoogdij:

Vanaf 5 juli 2020 hopen we met een deel van de gemeente in de kerk samen te komen tijdens de reguliere kerkdiensten. De afgelopen tijd is door de kerkvoogdij contact gezocht met alle actieve pastorale eenheden, waarbij u aan kon geven of u bij de komende kerkdiensten aanwezig wilt zijn.

De kerkvoogdij heeft vooralsnog 4 groepen aangemaakt om e.e.a. ordelijk te laten verlopen. U bent ingedeeld in groep A, B, C, of D.

Voor degenen die hebben aangegeven naar de kerkdiensten te komen zal die mogelijkheid er éénmaal per 2 weken zijn. De indeling is voorlopig voor de maanden juli en augustus. Het is niet mogelijk op een ander moment de kerkdienst te bezoeken dan wanneer  “uw groep”  is ingedeeld.

Schema kerkdiensten

Groep

Datum

Tijdstip

A

30-8-2020

09:30 uur

C

30-8-2020

18:30 uur

B

06-09-2020

09:30 uur

D

06-09-2020

18:30 uur

A

13-09-2020

09:30 uur

C

13-09-2020

18:30 uur

B

20-09-2020

09:30 uur

D

20-09-2020

18:30 uur

A

27-09-2020

09:30 uur

C

27-09-2020

18:30 uur

 

Groep A gebeld door Louis Rietveld

Groep B gebeld door Sjon Sterk

Groep C gebeld is of wordt door Henri den Hertog

Groep D gebeld door Gertjan van Dijk

 

Leest u onderstaande goed door voordat u naar de kerk komt:

 • Kom niet naar de kerk bij verkoudheidsklachten.
 • Kom niet naar de kerk als u/ jij of een gezinslid koorts heeft.
 • Kom niet naar de kerk bij een infectie met Covid-19 bij uzelf/jezelf of een gezinslid.
 • Kom pas weer naar de kerk als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 • Kom ruim op tijd naar de kerk. Dit om opstoppingen voor de ingang te voorkomen. Voordat u de kerkzaal kunt binnengaan, moet u/jij de handen wassen.
 • Bij de ingang van de kerk zult u gevraagd worden of u gezondheidsklachten hebt. Zo ja, dan wordt u niet toegelaten.
 • Bij de ingang van de kerkzaal zult u worden opgewacht en naar uw plaats worden begeleid.
 • Houd 1,5 meter afstand in en rond de kerk, ook tijdens het wachten.
 • Alleen zij die ingedeeld zijn in de groepen A t/m D én hebben aangegeven naar de kerkdienst te komen, worden toegelaten, tenzij het verzoek om de kerkdienst te bezoeken vooraf met kerkvoogd Gertjan van Dijk is besproken en door hem is goedgekeurd.
 • De bezoekers volgen de aanwijzingen van de koster.
 • Pastorale eenheden blijven en zitten bij elkaar.
 • Verplaatsingen binnen het kerkgebouw graag tot een minimum beperken.
 • Toiletbezoek kan alleen in noodgevallen.
 • Na de dienst gaat u weer zitten en wordt u begeleid om de kerkzaal te verlaten.
 • Er vinden geen sociale ontmoetingen plaats in en rondom het kerkgebouw.
 • Er is vooralsnog geen kinderoppas.*
 • Kapstokken mogen niet worden gebruikt.
 • Er worden geen versnaperingen gedeeld.
 • De eerste rij stoelen op de galerij zijn geen zitplaatsen.
 • Laat geen eigendommen achter in de kerk.
 • Als u niet naar de kerk komt, hoeft u zich niet af te melden.

We rekenen erop dat u de bovenstaande instructies navolgt en dat u uw verantwoordelijkheid neemt. Voor uzelf, maar ook voor anderen.

* Vrijdag 26 juni ontving de kerkvoogdij een herziene versie van het protocol van de landelijke HHK. Hierin staat dat kinderoppas weer is toegestaan.  De kerkvoogdij is bij de tellingen en groepsindelingen uitgegaan van geen kinderoppas. Komende tijd wordt onderzocht of kinderoppas kan worden opgestart. Zodra er duidelijkheid is, wordt dit gecommuniceerd via de mail of Nieuwsbrief.

Ook op de website www.hhgschoonrewoerd.nl kunt de laatste “Corona” ontwikkelingen lezen.

Namens de kerkvoogdij.

Louis Rietveld

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020